HELPDESK Logo

HELPDESK projekt

Lühidalt

Fond

ESF+

Partnerlus

16 partnerorganisatsiooni

Peamine eesmärk

Suurendada ESF+ ja ERFi kasutamist.

Kontekst

Praegust aega iseloomustava kasvava hooldus- ja toetusvajaduse tõttu suureneb nõudlus kvaliteetsete sotsiaalteenuste järele pidevalt. Hoolimata nende olulisest rollist on laialdaselt tunnistatud, et tänapäeval seisavad sotsiaalteenused silmitsi oluliste probleemidega, nagu krooniline alarahastamine, personalipuudus ja probleemid seoses üleminekuga kogukonnapõhistele ja isikukesksetele teenusevormidele. ELi fondid, eelkõige ESF+ (Euroopa Sotsiaalfond pluss) ja ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond), võivad luua olulisi võimalusi nende takistuste ületamiseks. Siiski on sotsiaalteenustel liiga sageli raske nendest fondidest kasu saada, ja seda peamiselt kolmel põhjusel:

  1. puudulikud teadmised ja teadlikkus ELi vahenditest
  2. ELi vahendite kättesaadavuse ja kasutamise menetluste keerukus
  3. suutlikkuse puudumine nende vahendite mõju maksimeerimisel sotsiaalteenuste sektoris.

Lisaks sellele on korraldusasutustel sageli raskusi ELi vahendite kasutamisel kvaliteetsete sotsiaalse kaasamise projektide rahastamiseks. HELPDESKi projekti eesmärk on käsitleda ja lahendada neid probleeme ning pakkuda konkreetseid lahendusi nii sotsiaalteenuste pakkujatele kui ka ametiasutustele.

Eesmärgid

HELPDESKi projektiga püütakse saavutada kolm peamist eesmärki.

1.

Suutlikkuse suurendamine ja teadlikkuse tõstmine ESF+, ERF ja React EU (ja muude asjaomaste ELi fondide) kohta, kuidas sellised fondid saavad paremini toetada tõhusaid sotsiaalteenuste sekkumisi.

2.

Sotsiaalteenuste jaoks mõeldud ELi vahendite kasutamise ja neile juurdepääsu lihtsustamine.

3.

Haldusasutuste, sotsiaalteenuste ja Euroopa Komisjoni (EÜ) vahelise teabevahetuse ja koostöö hõlbustamine, et tagada, et rahastamisprioriteedid põhineksid sotsiaalsete vajaduste hindamisel ja oleksid suunatud tõhusatele tõenduspõhistele sotsiaalteenuste sekkumistele.

Sihtrühmad

Sotsiaalne
Teenused

Korraldusasutused

Vahepealne
Kehad

Euroopa Komisjon

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK
Skip to content