Viimased uudised

Euroopa sotsiaalteenuste sektoris kasvab vajadus hoolduse ja toetuse järele, kuna nõudlus kvaliteetsete sotsiaalteenuste järele kasvab pidevalt. ELi fondid pakuvad võimalusi sotsiaalteenuste valdkonna projektide rahastamiseks, kuid juurdepääs ja...

Helpdeski projekti ametlikust algusest on möödunud kuus kuud. Helpdeski peamine eesmärk on toetada sotsiaalteenuseid, et lihtsustada juurdepääsu ELi vahenditele ja nende paremat kasutamist ning aidata korraldusasutustel kasutada ELi vahendeid...

1. mail algas ametlikult Helpdeski projekt. Helpdesk on Euroopa Liidu rahastatud 2-aastane projekt, mille eesmärk on rahastada sotsiaalteenuste kasutajatoe ehituskomponente. Kavandataval kasutajatoelikul on kaks peamist prioriteeti:...

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK