HELPDESK Logo

Ressursikeskus

Levitamise infoleht

Konsortsiumipartneritele projekti levitamise hõlbustamiseks on loodud trükkimiseks sobiv digitaalne voldik. Voldik sisaldab põhiteavet HELPDESKi, selle peamise eesmärgi ja eesmärkide, peamiste kavandatud meetmete ja kaasatud partnerite kohta.

Tööriistakomplekt

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Täiendavad ressursid

Täiendavad ressursid link 1
Täiendavad ressursid link 2
Täiendavad ressursid link 3

HELPDESKi ressursid

Uuringu aruanded

Helpdeski projekti raames töötas projektikonsortsium välja ja levitas 2 uuringut - ühe sotsiaalteenuste osutajatele ja teise korraldusasutustele -, et saada paremat ülevaadet takistustest ja probleemidest, mis takistavad ELi vahendite kasutamist sotsiaalteenuste poolt. Uuringu tulemused leiate järgmistest aruannetest.
Riiklikud aruanded
Sotsiaalteenuste pakkujad
Riiklikud aruanded
Korraldusasutused
Riikidevahelised aruanded

Paljutõotavate tavade brošüür

Käesolev brošüür ELi fondid sotsiaalteenuste jaoks: Promising Practices and Inspiring Examples eesmärk on kujundada organisatsioonide võimekust, et olla edukas taotlemisel. ELi rahastamist ja projektide läbiviimist ning inspireerida korraldusasutusi (MA) tavadega, mis hõlbustavad kvaliteetsete sotsiaalse kaasamise projektide toetamist. Selles tehakse kokkuvõte ja näidatakse valdkonna organisatsioonide kogemusi ning täiendab neid näidetega edukate projektidega. Oleme kogunud tagasisidet 6 valdkonnas, mis on destilleeritud ja ümber sõnastatud lihtsateks nõuanneteks, illustreeritud praktiliste näidetega.

Tööriistakomplekt

Kirjeldus

Tööriistakomplekt

Käesolev brošüür ELi fondid sotsiaalteenuste jaoks: Promising Practices and Inspiring Examples eesmärk on kujundada organisatsioonide võimekust, et olla edukas taotlemisel. ELi rahastamist ja projektide läbiviimist ning inspireerida korraldusasutusi (MA) tavadega, mis hõlbustavad kvaliteetsete sotsiaalse kaasamise projektide toetamist. Selles tehakse kokkuvõte ja näidatakse valdkonna organisatsioonide kogemusi ning täiendab neid näidetega edukate projektidega. Oleme kogunud tagasisidet 6 valdkonnas, mis on destilleeritud ja ümber sõnastatud lihtsateks nõuanneteks, illustreeritud praktiliste näidetega.

Juhised

Käesolev brošüür ELi fondid sotsiaalteenuste jaoks: Promising Practices and Inspiring Examples eesmärk on kujundada organisatsioonide võimekust, et olla edukas taotlemisel. ELi rahastamist ja projektide läbiviimist ning inspireerida korraldusasutusi (MA) tavadega, mis hõlbustavad kvaliteetsete sotsiaalse kaasamise projektide toetamist. Selles tehakse kokkuvõte ja näidatakse valdkonna organisatsioonide kogemusi ning täiendab neid näidetega edukate projektidega. Oleme kogunud tagasisidet 6 valdkonnas, mis on destilleeritud ja ümber sõnastatud lihtsateks nõuanneteks, illustreeritud praktiliste näidetega.

Infoleht

Projekti levitamise hõlbustamiseks on loodud trükkimiseks sobiv digitaalne voldik. Voldik sisaldab põhiteavet HELPDESKi, selle peamise eesmärgi ja eesmärkide, peamiste kavandatud meetmete ja kaasatud partnerite kohta.

Täiendavad materjalid

Selles osas leiate mõned asjakohased dokumendid, mis võivad olla kasulikud lihtsustamise ja lihtsustatud kuluvariantide kohaldamise paremaks mõistmiseks.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK
Skip to content