Ressursikeskus

Levitamise infoleht

Konsortsiumipartneritele projekti levitamise hõlbustamiseks on loodud trükkimiseks sobiv digitaalne voldik. Voldik sisaldab põhiteavet HELPDESKi, selle peamise eesmärgi ja eesmärkide, peamiste kavandatud meetmete ja kaasatud partnerite kohta.

Tööriistakomplekt

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Täiendavad ressursid

Täiendavad ressursid link 1
Täiendavad ressursid link 2
Täiendavad ressursid link 3

HELPDESKi ressursid

Helpdeski projekti raames töötas projektikonsortsium välja ja levitas 2 uuringut - ühe sotsiaalteenuste osutajatele ja teise korraldusasutustele -, et saada paremat ülevaadet takistustest ja probleemidest, mis takistavad ELi vahendite kasutamist sotsiaalteenuste poolt. Uuringu tulemused leiate järgmistest aruannetest.
Riiklikud aruanded
Sotsiaalteenuste pakkujad
Riiklikud aruanded
Korraldusasutused
Riikidevahelised aruanded

Täiendavad materjalid

Projekti levitamise hõlbustamiseks on loodud trükkimiseks sobiv digitaalne voldik. Voldik sisaldab põhiteavet HELPDESKi, selle peamise eesmärgi ja eesmärkide, peamiste kavandatud meetmete ja kaasatud partnerite kohta.

Selles osas leiate mõned asjakohased dokumendid, mis võivad olla kasulikud lihtsustamise ja lihtsustatud kuluvariantide kohaldamise paremaks mõistmiseks.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Projekti koordinaator

EASPD
Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Projekti koordinaator

EASPD
Autoriõigus ©2022 HELPDESK