Centrum zdrojov

Leták na šírenie informácií

S cieľom uľahčiť partnerom konzorcia šírenie projektu bol vytvorený digitálny leták vhodný na tlač. Leták obsahuje základné informácie o projekte HELPDESK, jeho hlavnom cieli a zámeroch, hlavných plánovaných činnostiach a zapojených partneroch.

Súbor nástrojov

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Ďalšie zdroje

Dodatočné zdroje odkaz 1
Ďalšie zdroje odkaz 2
Ďalšie zdroje odkaz 3

Zdroje HELPDESK

V rámci projektu Helpdesk projektové konzorcium vypracovalo a distribuovalo 2 prieskumy - jeden pre poskytovateľov sociálnych služieb (SP) a druhý pre riadiace orgány (RO) - s cieľom získať lepší prehľad o prekážkach a problémoch, ktoré bránia využívaniu finančných prostriedkov EÚ v sociálnych službách. Výsledky prieskumu nájdete v nasledujúcich správach.
Národné správy
Poskytovatelia sociálnych služieb
Národné správy
Riadiace orgány
Správy z jednotlivých krajín

Ďalšie materiály

Na uľahčenie šírenia projektu bol vytvorený digitálny leták vhodný na tlač. Leták obsahuje základné informácie o projekte HELPDESK, jeho hlavnom cieli a zámeroch, hlavných plánovaných opatreniach a zapojených partneroch.

V tejto časti nájdete niekoľko relevantných dokumentov, ktoré môžu byť užitočné na lepšie pochopenie zjednodušenia a uplatňovania zjednodušených možností nákladov (SCO).

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK