HELPDESK Logo

Centrum zdrojov

Leták na šírenie informácií

S cieľom uľahčiť partnerom konzorcia šírenie projektu bol vytvorený digitálny leták vhodný na tlač. Leták obsahuje základné informácie o projekte HELPDESK, jeho hlavnom cieli a zámeroch, hlavných plánovaných činnostiach a zapojených partneroch.

Súbor nástrojov

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Ďalšie zdroje

Dodatočné zdroje odkaz 1
Ďalšie zdroje odkaz 2
Ďalšie zdroje odkaz 3

Zdroje HELPDESK

Správy z prieskumu

V rámci projektu Helpdesk projektové konzorcium vypracovalo a distribuovalo 2 prieskumy - jeden pre poskytovateľov sociálnych služieb (SP) a druhý pre riadiace orgány (RO) - s cieľom získať lepší prehľad o prekážkach a problémoch, ktoré bránia využívaniu finančných prostriedkov EÚ v sociálnych službách. Výsledky prieskumu nájdete v nasledujúcich správach.
Národné správy
Poskytovatelia sociálnych služieb
Národné správy
Riadiace orgány
Správy z jednotlivých krajín

Brožúra s osvedčenými postupmi

Táto brožúra Fondy EÚ pre sociálne služby: Sľubné postupy a inšpiratívne príklady Príklady je zameraná na formovanie schopností organizácií byť úspešnými pri podávaní žiadostí o finančných prostriedkov EÚ a realizácii projektov a inšpirovať riadiace orgány (RO) postupmi, ktoré uľahčujú podporu kvalitných projektov sociálneho začlenenia. Zhrňuje a demonštruje skúsenosti organizácií v tejto oblasti a dopĺňa ich príkladmi úspešných projektov. Zozbierali sme spätnú väzbu v šiestich oblastiach, ktorú sme vydestilovali a preformulovali do jednoduchých rád, ilustrované praktickými príkladmi.

Súbor nástrojov

Táto brožúra Fondy EÚ pre sociálne služby: Sľubné postupy a inšpiratívne príklady Príklady je zameraná na formovanie schopností organizácií byť úspešnými pri podávaní žiadostí o finančných prostriedkov EÚ a realizácii projektov a inšpirovať riadiace orgány (RO) postupmi, ktoré uľahčujú podporu kvalitných projektov sociálneho začlenenia. Zhrňuje a demonštruje skúsenosti organizácií v tejto oblasti a dopĺňa ich príkladmi úspešných projektov. Zozbierali sme spätnú väzbu v šiestich oblastiach, ktorú sme vydestilovali a preformulovali do jednoduchých rád, ilustrované praktickými príkladmi.

Usmernenie

Táto brožúra Fondy EÚ pre sociálne služby: Sľubné postupy a inšpiratívne príklady Príklady je zameraná na formovanie schopností organizácií byť úspešnými pri podávaní žiadostí o finančných prostriedkov EÚ a realizácii projektov a inšpirovať riadiace orgány (RO) postupmi, ktoré uľahčujú podporu kvalitných projektov sociálneho začlenenia. Zhrňuje a demonštruje skúsenosti organizácií v tejto oblasti a dopĺňa ich príkladmi úspešných projektov. Zozbierali sme spätnú väzbu v šiestich oblastiach, ktorú sme vydestilovali a preformulovali do jednoduchých rád, ilustrované praktickými príkladmi.

Leták

Na uľahčenie šírenia projektu bol vytvorený digitálny leták vhodný na tlač. Leták obsahuje základné informácie o projekte HELPDESK, jeho hlavnom cieli a zámeroch, hlavných plánovaných opatreniach a zapojených partneroch.

Ďalšie materiály

V tejto časti nájdete niekoľko relevantných dokumentov, ktoré môžu byť užitočné na lepšie pochopenie zjednodušenia a uplatňovania zjednodušených možností nákladov (SCO).

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah