Center za vire

Letak za razširjanje

Da bi konzorcijskim partnerjem olajšali razširjanje projekta, je bila pripravljena digitalna zloženka, primerna za tisk. Letak vsebuje osnovne informacije o projektu HELPDESK, njegovem glavnem namenu in ciljih, glavnih predvidenih ukrepih in sodelujočih partnerjih.

Zbirka orodij

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Dodatni viri

Dodatni viri povezava 1
Dodatni viri povezava 2
Dodatni viri povezava 3

Viri HELPDESK

V okviru projekta Helpdesk je projektni konzorcij pripravil in razposlal dve anketi - eno za izvajalce socialnih storitev (SP) in eno za organe upravljanja (OU) - da bi pridobil boljši vpogled v ovire in izzive, zaradi katerih socialne službe ne morejo uporabljati sredstev EU. Rezultati raziskav so na voljo v naslednjih poročilih.
Nacionalna poročila
Ponudniki socialnih storitev
Nacionalna poročila
Organi za upravljanje
Poročila med državami

Dodatno gradivo

Za lažje razširjanje projekta je bila pripravljena digitalna zloženka, primerna za tisk. Letak vsebuje osnovne informacije o projektu HELPDESK, njegovem glavnem namenu in ciljih, glavnih predvidenih ukrepih in sodelujočih partnerjih.

V tem razdelku najdete nekaj ustreznih dokumentov, ki so lahko koristni za boljše razumevanje poenostavitve in uporabe poenostavljenih stroškovnih možnosti (SCO).

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK