HELPDESK Logo

Centrum zasobów

Ulotka rozpowszechniająca

Aby ułatwić partnerom konsorcjum rozpowszechnianie projektu, stworzono cyfrową ulotkę nadającą się do druku. Ulotka zawiera podstawowe informacje o projekcie HELPDESK, jego główny cel i założenia, główne przewidziane działania oraz zaangażowanych partnerów.

Zestaw narzędzi

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Zasoby dodatkowe

Zasoby dodatkowe link 1
Zasoby dodatkowe link 2
Zasoby dodatkowe link 3

Zasoby HELPDESK

Raporty z badań

W ramach projektu Helpdesk, konsorcjum projektu opracowało i rozprowadziło 2 ankiety - jedną dla dostawców usług społecznych (SP) i jedną dla instytucji zarządzających (MA) - aby uzyskać lepszy wgląd w bariery i wyzwania, które uniemożliwiają wykorzystanie funduszy UE przez usługi społeczne. Wyniki ankiety można znaleźć w następujących raportach.
Sprawozdania krajowe
Dostawcy usług społecznych
Sprawozdania krajowe
Instytucje zarządzające
Sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów

Broszura obiecujących praktyk

Niniejsza broszura Fundusze UE na usługi społeczne: Obiecujące praktyki i inspirujące Przykłady mają na celu kształtowanie zdolności organizacji do skutecznego ubiegania się o fundusze UE i prowadzenia projektów oraz zainspirowanie instytucji zarządzających (IZ) praktykami, które ułatwiają wsparcie dla wysokiej jakości projektów integracji społecznej. Podsumowuje i demonstruje doświadczenie organizacji w tej dziedzinie i uzupełnia je przykładami udanych projektów. projektów. Zebraliśmy informacje zwrotne w 6 obszarach, destylowane i przeformułowane w proste porady, zilustrowane praktycznymi przykładami.

Zestaw narzędzi

Niniejsza broszura Fundusze UE na usługi społeczne: Obiecujące praktyki i inspirujące Przykłady mają na celu kształtowanie zdolności organizacji do skutecznego ubiegania się o fundusze UE i prowadzenia projektów oraz zainspirowanie instytucji zarządzających (IZ) praktykami, które ułatwiają wsparcie dla wysokiej jakości projektów integracji społecznej. Podsumowuje i demonstruje doświadczenie organizacji w tej dziedzinie i uzupełnia je przykładami udanych projektów. projektów. Zebraliśmy informacje zwrotne w 6 obszarach, destylowane i przeformułowane w proste porady, zilustrowane praktycznymi przykładami.

Wskazówki

Niniejsza broszura Fundusze UE na usługi społeczne: Obiecujące praktyki i inspirujące Przykłady mają na celu kształtowanie zdolności organizacji do skutecznego ubiegania się o fundusze UE i prowadzenia projektów oraz zainspirowanie instytucji zarządzających (IZ) praktykami, które ułatwiają wsparcie dla wysokiej jakości projektów integracji społecznej. Podsumowuje i demonstruje doświadczenie organizacji w tej dziedzinie i uzupełnia je przykładami udanych projektów. projektów. Zebraliśmy informacje zwrotne w 6 obszarach, destylowane i przeformułowane w proste porady, zilustrowane praktycznymi przykładami.

Ulotka

Aby ułatwić rozpowszechnianie projektu, stworzono cyfrową ulotkę nadającą się do druku. Ulotka zawiera podstawowe informacje o projekcie HELPDESK, jego główny cel i założenia, główne przewidziane działania oraz zaangażowanych partnerów.

Materiały dodatkowe

W tej sekcji można znaleźć kilka istotnych dokumentów, które mogą być przydatne do lepszego zrozumienia uproszczenia i zastosowania uproszczonych opcji kosztowych (SCO).

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Copyright ©2022 HELPDESK
Przejdź do treści