Centrum zasobów

Ulotka rozpowszechniająca

Aby ułatwić partnerom konsorcjum rozpowszechnianie projektu, stworzono cyfrową ulotkę nadającą się do druku. Ulotka zawiera podstawowe informacje o projekcie HELPDESK, jego główny cel i założenia, główne przewidziane działania oraz zaangażowanych partnerów.

Zestaw narzędzi

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Zasoby dodatkowe

Zasoby dodatkowe link 1
Zasoby dodatkowe link 2
Zasoby dodatkowe link 3

Zasoby HELPDESK

W ramach projektu Helpdesk, konsorcjum projektu opracowało i rozprowadziło 2 ankiety - jedną dla dostawców usług społecznych (SP) i jedną dla instytucji zarządzających (MA) - aby uzyskać lepszy wgląd w bariery i wyzwania, które uniemożliwiają wykorzystanie funduszy UE przez usługi społeczne. Wyniki ankiety można znaleźć w następujących raportach.
Sprawozdania krajowe
Dostawcy usług społecznych
Sprawozdania krajowe
Instytucje zarządzające
Sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów

Materiały dodatkowe

Aby ułatwić rozpowszechnianie projektu, stworzono cyfrową ulotkę nadającą się do druku. Ulotka zawiera podstawowe informacje o projekcie HELPDESK, jego główny cel i założenia, główne przewidziane działania oraz zaangażowanych partnerów.

W tej sekcji można znaleźć kilka istotnych dokumentów, które mogą być przydatne do lepszego zrozumienia uproszczenia i zastosowania uproszczonych opcji kosztowych (SCO).

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK