Resursu centrs

Izplatīšanas brošūra

Lai konsorcija partneriem atvieglotu projekta izplatīšanu, ir izveidota digitālā brošūra, kas piemērota drukāšanai. Bukletā ir ietverta pamatinformācija par HELPDESK, tā galveno mērķi un uzdevumiem, galvenajām paredzētajām darbībām un iesaistītajiem partneriem.

Instrumentu komplekts

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Papildu resursi

Papildu resursi saite 1
Papildu resursi saite 2
Papildu resursi saite 3

HELPDESK resursi

Palīdzības dienesta projekta ietvaros projekta konsorcijs izstrādāja un izplatīja 2 aptaujas - vienu sociālo pakalpojumu sniedzējiem (SP) un otru vadošajām iestādēm (VI) - lai gūtu labāku ieskatu par šķēršļiem un problēmām, kas kavē ES līdzekļu izmantošanu sociālajos dienestos. Aptauju rezultātus var atrast šādos ziņojumos.
Valstu ziņojumi
Sociālo pakalpojumu sniedzēji
Valstu ziņojumi
Vadošās iestādes
Starpvalstu ziņojumi

Papildu materiāli

Lai atvieglotu projekta izplatīšanu, ir izveidota digitālā brošūra, kas piemērota drukāšanai. Bukletā iekļauta pamatinformācija par HELPDESK, tā galveno mērķi un uzdevumiem, galvenajām paredzētajām darbībām un iesaistītajiem partneriem.

Šajā sadaļā ir atrodami daži būtiski dokumenti, kas var būt noderīgi, lai gūtu labāku izpratni par vienkāršošanu un vienkāršoto izmaksu iespēju (SCO) piemērošanu.

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

Projekta koordinators

EASPD
Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

Projekta koordinators

EASPD
Autortiesības ©2022 HELPDESK