Konsorcijs

Helpdesk projekta konsorciju veido 16 partneri, tostarp 11 Eiropas un 5 valstu organizācijas, un EASPD ir projekta koordinators.

Helpdesk projekta konsorciju veido 16 partneri, tostarp 11 Eiropas un 5 valstu organizācijas, un EASPD ir projekta koordinators.

16 partneri pārstāv visu veidu sociālos pakalpojumus (piemēram, bezpeļņas un valsts sociālos pakalpojumus) dažādām mērķa grupām (piemēram, bērniem, personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un bezpajumtniekiem).

Ņemot vērā, ka konsorcijā iesaistītās organizācijas pārstāv ļoti dažādus sociālos pakalpojumus un to biedri atrodas visās ES dalībvalstīs un ārpus tām, projektam būs ļoti spēcīga izplatīšanas spēja visā Eiropas Savienībā. Tas nodrošinās, ka sociālie dienesti un vadošās iestādes visās ES dalībvalstīs varēs gūt labumu no jaunizveidotās HELPDESK.

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK