Konsortiet

Helpdesk-projektkonsortiet består af 16 partnere, herunder 11 europæiske og 5 nationale organisationer, med EASPD som koordinator.

Helpdesk-projektkonsortiet består af 16 partnere, herunder 11 europæiske og 5 nationale organisationer, med EASPD som koordinator.

De 16 partnere repræsenterer alle former for sociale tjenester (f.eks. nonprofit- og offentlige sociale tjenester) for forskellige målgrupper (f.eks. børn, handicappede, ældre og hjemløse).

I betragtning af at de organisationer, der indgår i konsortiet, repræsenterer en lang række forskellige sociale tjenester og har medlemmer i alle EU-medlemsstater og andre lande, vil projektet have en ekstremt stærk formidlingskapacitet i hele EU. Dette vil sikre, at sociale tjenester og forvaltningsmyndigheder i alle EU's medlemsstater vil kunne drage fordel af det nyoprettede HELPDESK.

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK