HELPDESK-projektet

I en nøddeskal

Fond

ESF+

Partnerskab

16 partnerorganisationer

Hovedmål

Øget anvendelse af ESF+ og EFRU

Kontekst

Som følge af det stigende behov for pleje og støtte, der kendetegner vores tid, er efterspørgslen efter sociale tjenesteydelser af høj kvalitet konstant stigende. På trods af deres afgørende rolle er det almindeligt anerkendt, at de sociale tjenester i dag står over for store udfordringer som f.eks. kronisk underfinansiering, personalemangel og udfordringer i forbindelse med overgangen til fællesskabsbaserede og personcentrerede former for tjenester. EU-fonde, især ESF+ (Den Europæiske Socialfond Plus) og EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), kan skabe vigtige muligheder for at overvinde disse hindringer. Alt for ofte kæmper de sociale tjenester imidlertid for at få gavn af disse fonde af tre hovedårsager:

  1. mangel på viden og bevidsthed om EU-midler
  2. kompleksiteten af procedurerne for adgang til og anvendelse af EU-midler
  3. manglende kapacitet til at maksimere virkningen af disse midler i sektoren for sociale tjenesteydelser.

Derudover har forvaltningsmyndighederne ofte problemer med at bruge EU-midlerne til at finansiere projekter af høj kvalitet til social integration. HELPDESK-projektet har til formål at tage fat på og løse disse problemer og tilbyde konkrete løsninger til både sociale tjenesteudbydere og myndigheder.

Målsætninger

HELPDESK-projektet vil arbejde hen imod tre hovedmål.

1.

Fremme af kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om ESF+, EFRU og React EU (og andre relevante EU-fonde) om, hvordan disse fonde bedre kan støtte effektive sociale foranstaltninger.

2.

at lette og forenkle brugen af og adgangen til EU-midler til sociale tjenesteydelser.

3.

Fremme af udveksling og samarbejde mellem forvaltningsmyndigheder, sociale tjenester og Europa-Kommissionen for at sikre, at finansieringsprioriteterne er baseret på en vurdering af de sociale behov og målrettet effektive evidensbaserede sociale indsatser.

Målgrupper

Social
Tjenester

Forvaltningsmyndigheder

Mellemliggende
Organer

Europa-Kommissionen

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Projektkoordinator

EASPD
Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Projektkoordinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK