Projekt HELPDESK

V kostce

Fond

ESF+

Partnerství

16 partnerských organizací

Hlavní cíl

Zvýšit využívání ESF+ a EFRR

Kontext

V důsledku rostoucí potřeby péče a podpory, která charakterizuje současnou dobu, se neustále zvyšuje poptávka po kvalitních sociálních službách. I přes jejich klíčovou roli je všeobecně známo, že v současné době se sociální služby potýkají s významnými problémy, jako je chronický nedostatek finančních prostředků, nedostatek personálu a problémy při přechodu na komunitní a na člověka zaměřené formy služeb. Fondy EU, zejména ESF+ (Evropský sociální fond plus) a EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj), mohou vytvořit klíčové příležitosti k překonání těchto překážek. Sociální služby však mají příliš často potíže s využíváním těchto fondů, a to ze tří hlavních důvodů:

  1. nedostatečné znalosti a povědomí o fondech EU
  2. složitost postupů pro přístup k fondům EU a jejich využívání.
  3. nedostatečné kapacity pro maximalizaci dopadu těchto fondů v odvětví sociálních služeb.

Kromě toho se řídicí orgány často potýkají s obtížemi při využívání fondů EU k financování kvalitních projektů sociálního začleňování. Projekt HELPDESK si klade za cíl tyto problémy řešit a vyřešit a nabídnout konkrétní řešení jak poskytovatelům sociálních služeb, tak orgánům.

Cíle

Projekt HELPDESK bude směřovat ke třem hlavním cílům.

1.

Podpora budování kapacit a zvyšování povědomí o ESF+, EFRR a React EU (a dalších příslušných fondech EU) o tom, jak mohou tyto fondy lépe podporovat účinné intervence v oblasti sociálních služeb.

2.

Usnadnění a zjednodušení využívání fondů EU pro sociální služby a přístupu k nim.

3.

Usnadnění výměny a spolupráce mezi řídicími orgány, sociálními službami a Evropskou komisí (EK) s cílem zajistit, aby priority financování vycházely z posouzení sociálních potřeb a byly zaměřeny na účinné intervence v oblasti sociálních služeb založené na důkazech.

Cílové skupiny

Sociální
Služby

Řídící orgány

Středně pokročilý
Tělesa

Evropská komise

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Koordinátor projektu

EASPD
Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Koordinátor projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK