Konsorcium

Konsorcium projektu Helpdesk tvoří 16 partnerů, z toho 11 evropských a 5 národních organizací, koordinátorem je EASPD.

Konsorcium projektu Helpdesk tvoří 16 partnerů, z toho 11 evropských a 5 národních organizací, koordinátorem je EASPD.

16 partnerů zastupuje všechny druhy sociálních služeb (např. neziskové a veřejné sociální služby) pro různé cílové skupiny (např. děti, osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby bez domova).

Vzhledem k tomu, že organizace, které jsou součástí konsorcia, zastupují velké množství sociálních služeb a mají členy ve všech členských státech EU i mimo ně, bude mít projekt mimořádně silnou schopnost šíření v celé Evropské unii. To zajistí, že sociální služby a řídicí orgány ve všech členských státech EU budou moci využívat nově vytvořený HELPDESK.

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK