Consorțiul

Consorțiul proiectului Helpdesk este alcătuit din 16 parteneri, inclusiv 11 organizații europene și 5 naționale, având ca coordonator EASPD.

Consorțiul proiectului Helpdesk este alcătuit din 16 parteneri, inclusiv 11 organizații europene și 5 naționale, având ca coordonator EASPD.

Cei 16 parteneri reprezintă toate tipurile de servicii sociale (cum ar fi serviciile sociale publice și non-profit), pentru diferite grupuri țintă (cum ar fi copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă și persoanele fără adăpost).

Având în vedere că organizațiile care fac parte din consorțiu reprezintă o mare varietate de servicii sociale și au membri în fiecare stat membru al UE și nu numai, proiectul se va bucura de o capacitate de diseminare extrem de puternică în întreaga Uniune Europeană. Astfel, serviciile sociale și autoritățile de management din toate statele membre ale UE vor putea beneficia de noul HELPDESK.

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.
Drepturi de autor ©2022 HELPDESK