HELPDESK Logo

Konzorcij

Projektni konzorcij Helpdesk sestavlja 16 partnerjev, od tega 11 evropskih in 5 nacionalnih organizacij, koordinator pa je EASPD.

Projektni konzorcij Helpdesk sestavlja 16 partnerjev, od tega 11 evropskih in 5 nacionalnih organizacij, koordinator pa je EASPD.

16 partnerjev predstavlja vse vrste socialnih storitev (kot so neprofitne in javne socialne storitve) za različne ciljne skupine (kot so otroci, invalidi, starejši in brezdomci).

Glede na to, da organizacije, ki so del konzorcija, predstavljajo veliko različnih socialnih storitev in imajo člane v vseh državah članicah EU in širše, bo imel projekt izjemno močno zmogljivost razširjanja po vsej Evropski uniji. To bo zagotovilo, da bodo socialne službe in organi upravljanja v vseh državah članicah EU lahko imeli koristi od novoustanovljenega projekta HELPDESK.

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Podpora HELPDESK

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK
Preskoči na vsebino