Najnovejše novice

Sektor socialnih storitev v Evropi se sooča z vse večjimi potrebami po oskrbi in podpori, saj se povpraševanje po kakovostnih socialnih storitvah nenehno povečuje. Skladi EU ponujajo možnosti za financiranje projektov na področju socialnih storitev, vendar je dostop do njih in njihovo...

Od uradnega začetka projekta Helpdesk je minilo šest mesecev. Glavni cilj službe za pomoč uporabnikom je pomagati socialnim službam pri lažjem dostopu do sredstev EU in njihovi boljši uporabi ter organom upravljanja pri uporabi sredstev EU za financiranje...

1. maja se je uradno začel projekt Služba za pomoč uporabnikom. Helpdesk je dvoletni projekt, ki ga financira Evropska unija in je namenjen financiranju gradnikov za Helpdesk za socialne storitve. Predlagani center za pomoč uporabnikom bo imel dve glavni prednostni nalogi:...

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Podpora HELPDESK

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK