Sredstva EU

Sredstva EU

ESS in ESRR
Preberi več

Javni razpisi

Klici, razdeljeni glede na vrsto sklada in temo
Preberi več

Profili držav

Sredstva EU v vaši državi
Preberi več

Javni razpisi

Program za enotni trg (COSME): Evropske misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Rok: 7. december 2023

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je olajšati gospodarske in okoljske spremembe v sektorju socialnega gospodarstva, zlasti v podeželskih regijah. Podpira akterje socialnega gospodarstva pri razvoju inovativnih in trajnostnih praks, ki bodo spodbudile rast podeželja, povečale konkurenčnost in prispevale k dvojnemu prehodu na bolj trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Osredotoča se na področja, kot so ekološke inovacije, zeleni in digitalni prehodi, trajnostno kmetijstvo, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih ter izboljšanje kakovosti življenja.

Preberite več

ESS+ EaSI Usmeritev: Socialno inovacijske prakse za boj proti brezdomstvu

Rok: 14. december 2023

Namen te pobude je podpreti ustvarjalne projekte in/ali politične ukrepe za reševanje izzivov brezdomstva in stanovanjske izključenosti. Nekateri od teh ukrepov se lahko nanašajo na strategije preprečevanja, dostop do stanovanj, vključno s pristopi, ki temeljijo na stanovanjih, in storitvami, ki omogočajo nastanitev, ter na krepitev zmogljivosti lokalnih zainteresiranih strani, vključenih v preprečevanje brezdomstva in boj proti njemu.

Preberite več

Zdravstveni program EU4 - Preprečevanje nenalezljivih bolezni na področju demence in drugih nevroloških motenj

Rok: 17. oktober 2023

Dejavnosti bodo zajemale preprečevanje in oskrbo demence ter drugih nevroloških motenj. Vključevale bodo izvajanje projektov, v katere bodo vključene organizacije civilne družbe za podporo organom držav članic pri izvajanju celovitih politik javnega zdravja, razvoj in prenos najboljših praks, razvoj smernic javnega zdravja, pripravo in uvedbo inovativnih pristopov in projektov, ki podpirajo pot bolnikov...

Preberite več

ESS+ Belgija - Program FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Rok: 25. avgust 2023

Program FSE+ Wallonie-Bruxelles objavlja razpis za dopolnilne projekte za ukrepe, ki se nanašajo na naslednje teme: izobraževanje, usposabljanje, usmerjanje, vključevanje v zaposlitev ranljivih skupin prebivalstva, institucionalizacija oseb s posebnimi potrebami in brez avtonomije.

Preberite več

Sredstva EU v vaši državi

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Koordinator projekta

EASPD
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK