EU:n rahastot

EU:n rahastot

ESR ja EAKR
Lue lisää

Avoimet puhelut

Puhelut jaoteltuina rahaston tyypin ja aiheen mukaan
Lue lisää

Maaprofiilit

EU:n varat maassasi
Lue lisää

Avoimet puhelut

Sisämarkkinaohjelma (COSME): Euroopan yhteisötalouden tehtävät yhteisön sietokyvyn parantamiseksi.

Määräaika: 7. joulukuuta 2023

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on helpottaa taloudellisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia osuus- ja yhteisötalouden alalla erityisesti maaseutualueilla. Sillä tuetaan osuus- ja yhteisötalouden toimijoita kehittämään innovatiivisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka edistävät maaseudun kasvua, parantavat kilpailukykyä ja edistävät siirtymistä kohti kestävämpää ja osallistavampaa taloutta. Se keskittyy muun muassa ekologiseen innovointiin, vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen, kestävään maatalouteen, työttömien koulutukseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Lue lisää

ESR+ EaSI-lohko: Sosiaalisen innovoinnin käytännöt asunnottomuuden torjumiseksi

Määräaika: 14. joulukuuta 2023

Aloitteella pyritään tukemaan luovia hankkeita ja/tai poliittisia toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan asunnottomuuden ja asumisessa syrjäytymisen haasteisiin. Jotkin näistä toimenpiteistä voivat liittyä ennaltaehkäisystrategioihin, asunnon saantiin, mukaan lukien asumislähtöiset lähestymistavat ja mahdollistavat palvelut, sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien paikallisten sidosryhmien valmiuksien kehittämiseen.

Lue lisää

EU4-terveysohjelma - Kansanterveyttä vaarantavien sairauksien ehkäisy dementian ja muiden neurologisten häiriöiden alalla.

Määräaika: 17. lokakuuta 2023

Toiminta kattaa dementian ja muiden neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon. Niihin kuuluu sellaisten hankkeiden toteuttaminen, joissa kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaisten tukemiseen kattavien kansanterveyspolitiikkojen toteuttamisessa, parhaiden käytäntöjen kehittäminen ja siirtäminen, kansanterveysalan suuntaviivojen kehittäminen, innovatiivisten lähestymistapojen ja potilaskiertoa tukevien hankkeiden valmistelu ja käyttöönotto....

Lue lisää

ESR+ Belgia - Ohjelma FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles (Belgia)

Määräaika: 25. elokuuta 2023

FSE+ Wallonie-Bruxelles -ohjelmassa haetaan täydentäviä hankkeita toimille, jotka koskevat seuraavia aiheita: heikossa asemassa olevien henkilöiden koulutus, kouluttautuminen, työllistymisen edistäminen, vammaisten ja itsenäisyyden menettäneiden henkilöiden syrjäytyminen.

Lue lisää

CERV-ohjelma: Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen

Määräaika: 5. syyskuuta 2023

Odotettavissa olevat vaikutukset ovat: Kansalaisten tietoisuuden lisääminen oikeuksista ja EU:n arvoista sekä heidän sitoutumisensa yhteiskuntaan ja EU:hun; Ihmiset voivat syventää tietämystään EU:n toimielimistä ja politiikoista ja ymmärtää paremmin EU:n saavutuksia ja etuja; ...

Lue lisää

EU:n varat maassasi

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Hankekoordinaattori

EASPD
Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Hankekoordinaattori

EASPD
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK