HELPDESK Logo

Horisontti Eurooppa -ohjelma: Terveys- ja hoitopalvelujen saatavuus haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille

Määräaika: 19. syyskuuta 2023 - 17:00:00 Brysselin aikaa

Tämän ehdotuspyynnön mukaisissa toimissa olisi keskityttävä ryhmiin, jotka ovat sosiaalisesti, taloudellisesti tai terveydellisesti haavoittuvassa asemassa tai jotka ovat vaarassa joutua syrjityiksi, kuten vammaiset tai monitilapotilaat, maahanmuuttajat, romanit, trans- ja intersukupuoliset ihmiset, tietyt ikä- ja sukupuoliryhmät (joilla on yhtymäkohtia muihin haavoittuvuuteen liittyviin näkökohtiin, kuten iäkkäät naiset), alkuperäiskansat, asunnottomat, köyhyydessä elävät tai köyhyysriskissä olevat ihmiset. 

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK
Siirry sisältöön