HELPDESK Logo

Programma "Apvārsnis Eiropa": Veselības aprūpes un aprūpes pakalpojumu pieejamība cilvēkiem neaizsargātās situācijās

Termiņš: 2023. gada 19. septembris - 17:00:00 Briseles laiks

Šajā uzaicinājumā paredzētajiem pasākumiem būtu jākoncentrējas uz grupām, kas ir sociāli, finansiāli vai veselības ziņā neaizsargātas vai pakļautas diskriminācijas riskam, piemēram, cilvēki ar invaliditāti vai pacienti ar sarežģītām saslimšanām, migranti, romi, transseksuāli un interseksuāli cilvēki, īpašas vecuma un dzimuma grupas (kas ir saskarē ar citiem neaizsargātības aspektiem, piemēram, vecāka gadagājuma sievietes), pamatiedzīvotāji, bezpajumtnieki, cilvēki, kas dzīvo nabadzībā vai ir pakļauti nabadzības riskam. 

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK
Pāriet uz saturu