Програма "Хоризонт Европа": Достъп до здравни услуги и грижи за хора в уязвимо положение

Краен срок: 19 септември 2023 г. - 17:00:00 брюкселско време

Дейностите по настоящата покана следва да се съсредоточат върху групи, които са в уязвимо положение от социална, финансова или здравна гледна точка, или са изложени на риск от дискриминация, като например хора с увреждания или пациенти със сложни заболявания, мигранти, роми, транссексуални и интерсексуални хора, специфични възрастови и полови групи (което се пресича с други аспекти на уязвимост, като например възрастни жени), хора от коренното население, бездомни хора, хора в бедност или в риск от бедност. 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK