HELPDESK Logo

Programma Horizon Europa: Toegang tot gezondheids- en zorgdiensten voor mensen in kwetsbare situaties

Deadline: 19 september 2023 - 17:00:00 Brusselse tijd

De activiteiten in het kader van deze oproep moeten gericht zijn op groepen die zich vanuit sociaal, financieel of gezondheidsperspectief in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen te worden gediscrimineerd, zoals mensen met een handicap of patiënten met complexe aandoeningen, migranten, Roma, transseksuelen en intersekse personen, specifieke leeftijds- en geslachtsgroepen (die raakvlakken hebben met andere aspecten van kwetsbaarheid, zoals oudere vrouwen), inheemse mensen, daklozen, mensen die in armoede leven of het risico lopen in armoede te leven. 

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

HELPDESK Ondersteuning

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.
Copyright ©2022 HELPDESK
Ga naar de inhoud