HELPDESK Logo

Program Horyzont Europa: Dostęp do usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji

Termin realizacji: 19 września 2023 r. - 17:00:00 czasu brukselskiego

Działania w ramach niniejszego zaproszenia powinny koncentrować się na grupach, które znajdują się w trudnej sytuacji z perspektywy społecznej, finansowej lub zdrowotnej lub są zagrożone dyskryminacją, takich jak osoby niepełnosprawne lub pacjenci ze złożonymi schorzeniami, migranci, Romowie, osoby transseksualne i interseksualne, określone grupy wiekowe i płciowe (które przecinają się z innymi aspektami podatności na zagrożenia, takimi jak starsze kobiety), ludność tubylcza, osoby bezdomne, osoby ubogie lub zagrożone ubóstwem. 

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Copyright ©2022 HELPDESK
Przejdź do treści