Wsparcie HELPDESK

Celem Helpdesku jest pomoc służbom socjalnym i instytucjom zarządzającym w lepszym dostępie i wykorzystaniu funduszy UE, w szczególności EFS+ i EFRR, poprzez zapewnienie dostosowanych do potrzeb informacji i wsparcia.

   Jak możemy Cię wspierać?

Doradztwo i wsparcie

Zapewniamy Państwu doradztwo i wsparcie w zakresie lepszego dostępu do środków EFS+ i EFRR.

Możesz przesłać swoje pytanie za pomocą formularza na tej stronie.

Bezpłatnie

Zasoby

  Jak możemy Cię wspierać?

Materiały i szkolenia

Oferujemy Ci przydatne materiały, szkolenia i wskazówki dotyczące wszystkich aspektów dostępu do funduszy UE i zarządzania nimi. Sprawdź sekcje w centrum Resources, Aktualności oraz Wydarzenia

Jesteśmy zespołem zajmującym się dostarczaniem narzędzi i produktów, które pozwolą Ci wykorzystać moc słońca i wiatru i przekształcić ją w Twoją własną energię domową.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Home Ready Ecology Power

Oferujemy Ci przydatne materiały, szkolenia i wskazówki dotyczące wszystkich aspektów dostępu do funduszy unijnych i zarządzania nimi. Sprawdź sekcje Centrum wiedzy, Aktualności i Wydarzenia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Koordynator projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK