Поддръжка на HELPDESK

Целта на бюрото за помощ е да помогне на социалните служби и управляващите органи да получат по-добър достъп до и да използват фондовете на ЕС, по-специално ЕСФ+ и ЕФРР, като им предостави информация и подкрепа, съобразени с конкретните нужди.

   Как можем да ви помогнем?

Съвети и подкрепа

Предоставяме ви съвети и подкрепа за по-добър достъп до средствата от ЕСФ+ и ЕФРР.

Можете да изпратите въпроса си чрез формуляра на тази страница.

Безплатно

Ресурси

  Как можем да ви помогнем?

Материали и обучения

Предлагаме ви полезни материали, събития за обучение и съвети за всички аспекти на достъпа до финансиране от ЕС и неговото управление. Разгледайте разделите в Центъра за ресурси, Новини и Събития

Ние сме екип, посветен на това да ви предоставим инструментите и продуктите, с които да използвате силата на слънцето и вятъра и да я превърнете в енергия за вашия дом.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Начало Готови за екология Power

Предлагаме ви полезни материали, събития за обучение и съвети за всички аспекти на достъпа до финансиране от ЕС и неговото управление. Разгледайте разделите Център за знания, Новини и Събития
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Координатор на проекта

EASPD
Авторско право ©2022 HELPDESK