Stöd för HELPDESK

Syftet med Helpdesk är att hjälpa sociala tjänster och förvaltningsmyndigheter att bättre få tillgång till och använda EU-medel, särskilt ESF+ och ERUF, genom att tillhandahålla skräddarsydd information och stöd.

   Hur kan vi stödja dig?

Råd och stöd

Vi ger dig råd och stöd om hur du bättre kan få tillgång till ESF+- och ERUF-medel.

Du kan skicka in din fråga med hjälp av formuläret på den här sidan.

Gratis

Resurser

  Hur kan vi stödja dig?

Material och utbildning

Vi erbjuder dig användbart material, utbildningsevenemang och tips om alla aspekter av att få tillgång till och hantera EU-finansiering. Kolla in avsnitten i resurscentret, Nyheter och Evenemang

Vi är ett team som har som mål att förse dig med verktyg och produkter för att använda solens och vindens kraft och omvandla den till din egen energi i hemmet.

FRÅGOR OCH SVAR

Home Ready Ecology Power

Vi erbjuder dig användbart material, utbildningsevenemang och tips om alla aspekter av att få tillgång till och hantera EU-finansiering. Kolla in avsnitten om kunskapscenter, nyheter och evenemang.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK