Resurscentrum

Broschyr för spridning

För att underlätta för konsortiets partner att sprida projektet har en digital broschyr som lämpar sig för tryck tagits fram. Broschyren innehåller grundläggande information om HELPDESK, dess huvudsakliga mål och målsättningar, de viktigaste planerade åtgärderna och de involverade partnerna.

Verktygslåda

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Ytterligare resurser

Ytterligare resurser länk 1
Ytterligare resurser länk 2
Ytterligare resurser länk 3

HELPDESK-resurser

Inom ramen för Helpdesk-projektet utvecklade och distribuerade projektkonsortiet två undersökningar - en för leverantörer av sociala tjänster och en för förvaltningsmyndigheter - för att få bättre insikt i de hinder och utmaningar som hindrar EU-medel från att användas av sociala tjänster. Du kan hitta resultaten av undersökningen i följande rapporter.
Nationella rapporter
Leverantörer av sociala tjänster
Nationella rapporter
Förvaltande myndigheter
Rapporter från flera länder

Ytterligare material

För att underlätta spridningen av projektet har en digital broschyr som kan tryckas skapats. Broschyren innehåller grundläggande information om HELPDESK, dess huvudsakliga mål och målsättningar, de viktigaste planerade åtgärderna och de involverade partnerna.

I det här avsnittet hittar du några relevanta dokument som kan vara användbara för att få en bättre förståelse för förenkling och tillämpningen av förenklade kostnadsalternativ (SCO).

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Projektsamordnare

EASPD
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK