Hulpmiddelencentrum

Verspreidingsfolder

Om het voor de consortiumpartners gemakkelijker te maken het project te verspreiden, is een digitale folder gemaakt die geschikt is om te drukken. De folder bevat basisinformatie over HELPDESK, het hoofddoel, de belangrijkste acties en de betrokken partners.

Toolkit

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Aanvullende middelen

Aanvullende middelen link 1
Aanvullende middelen link 2
Aanvullende middelen link 3

HELPDESK middelen

In het kader van het Helpdesk-project heeft het projectconsortium 2 enquêtes ontwikkeld en verspreid - één voor de aanbieders van sociale diensten (SP's) en één voor de beheersautoriteiten (MA's) - om een beter inzicht te krijgen in de belemmeringen en uitdagingen die verhinderen dat EU-middelen door sociale diensten worden gebruikt. De resultaten van de enquête vindt u in de volgende verslagen.
Nationale verslagen
Sociale dienstverleners
Nationale verslagen
Beheersautoriteiten
Verslagen over meerdere landen

Aanvullende materialen

Om de verspreiding van het project te vergemakkelijken, is een digitale folder gemaakt die geschikt is voor drukwerk. De folder bevat basisinformatie over HELPDESK, het belangrijkste doel en de doelstellingen, de belangrijkste geplande acties en de betrokken partners.

In deze rubriek vindt u enkele relevante documenten die nuttig kunnen zijn om een beter inzicht te krijgen in vereenvoudiging en de toepassing van vereenvoudigde kostenopties (SCO's).

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK