Εκπαιδευτικοί πόροι

Φυλλάδιο διάδοσης

Για να διευκολυνθούν οι εταίροι της κοινοπραξίας στη διάδοση του έργου, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό φυλλάδιο κατάλληλο για εκτύπωση. Το φυλλάδιο περιέχει βασικές πληροφορίες για το HELPDESK, τον κύριο στόχο και τους στόχους του, τις κύριες προβλεπόμενες δράσεις και τους εταίρους που συμμετέχουν.

Εργαλειοθήκη

Proin gravida, nulla ut porta commodo, arcu justo mollis lacus, quis scelerisque ante massa mauris malesuada.

Πρόσθετοι πόροι

Πρόσθετοι πόροι σύνδεσμος 1
Πρόσθετοι πόροι σύνδεσμος 2
Πρόσθετοι πόροι σύνδεσμος 3

Πόροι HELPDESK

Στο πλαίσιο του έργου Helpdesk, η κοινοπραξία του έργου ανέπτυξε και διένειμε 2 έρευνες - μία για τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών (ΠΑ) και μία για τις διαχειριστικές αρχές (ΔΑ) - για να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των εμποδίων και των προκλήσεων που εμποδίζουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της έρευνας στις ακόλουθες εκθέσεις.
Εθνικές εκθέσεις
Πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών
Εθνικές εκθέσεις
Διαχειριστικές αρχές
Διασυνοριακές εκθέσεις

Πρόσθετο ενημερωτικό λικό

Για τη διευκόλυνση της διάδοσης του έργου, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό φυλλάδιο κατάλληλο για εκτύπωση. Το φυλλάδιο περιλαμάνει βασικές πληροφορίες για το HELPDESK, όπως τις προτεραιότητες και τους στόχους του έργου, τις κύριες προβλεπόμενες δράσεις και τους εταίρους που συμμετέχουν.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε ορισμένα σχετικά έγγραφα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα για να κατανοήσετε καλύτερα την απλούστευση και την εφαρμογή των επιλογών απλουστευμένου κόστους (SCO).

Υποστήριξη HELPDESK

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Συντονιστής έργου

EASPD
Πνευματικά δικαιώματα ©2022 HELPDESK