HELPDESK Ondersteuning

Het doel van de helpdesk is sociale diensten en beheersautoriteiten te helpen bij een betere toegang tot en een beter gebruik van EU-fondsen, met name ESF+ en EFRO, door op maat gesneden informatie en ondersteuning te bieden.

   Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Advies en ondersteuning

Wij geven u advies en ondersteuning over hoe u beter toegang kunt krijgen tot ESF+ & EFRO fondsen.

U kunt uw vraag stellen via het formulier op deze pagina.

Gratis

Middelen

  Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Materialen en opleidingen

Wij bieden u nuttig materiaal, opleidingsevenementen en tips over alle aspecten van de toegang tot en het beheer van EU-financiering. Bekijk de rubrieken in het Resources center, Nieuws en Evenementen

Wij zijn een team dat zich erop toelegt u de instrumenten en producten te verschaffen om de kracht van zon en wind te gebruiken en om te zetten in uw eigen energie thuis.

VRAAG EN ANTWOORD

Home Ready Ecology Power

Wij bieden u nuttig materiaal, opleidingsevenementen en tips over alle aspecten van de toegang tot en het beheer van EU-financiering. Bekijk de rubrieken Kenniscentrum, Nieuws en Evenementen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK