Podpora HELPDESK

Cieľom asistenčného pracoviska je pomáhať sociálnym službám a riadiacim orgánom pri lepšom prístupe k fondom EÚ, najmä ESF+ a EFRR, a ich využívaní prostredníctvom poskytovania informácií a podpory šitých na mieru.

   Ako vás môžeme podporiť?

Poradenstvo a podpora

Poskytujeme vám poradenstvo a podporu, ako lepšie získať prístup k fondom ESF+ a EFRR.

Svoju otázku môžete zaslať prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Bezplatne

Zdroje

  Ako vás môžeme podporiť?

Materiály a školenia

Ponúkame vám užitočné materiály, školenia a tipy týkajúce sa všetkých aspektov prístupu k finančným prostriedkom EÚ a ich riadenia. Pozrite si sekcie v centre zdrojov, Novinky a Podujatia

Sme tím, ktorý vám poskytne nástroje a produkty na využitie energie slnka a vetra a jej premenu na energiu pre váš domov.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Domov Pripravená ekológia Energia

Ponúkame vám užitočné materiály, školenia a tipy týkajúce sa všetkých aspektov prístupu k finančným prostriedkom EÚ a ich riadenia. Pozrite si sekcie Znalostné centrum, Novinky a Podujatia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Koordinátor projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK