HELPDESK Logo

Последни новини

The further implementation of the European Pillar of Social Rights is one of the priorities of the Belgian Presidency of the Council of the EU. During the high-level Conference in La Hulpe on 15 and 16 April 2024, policymakers aim…

Секторът на социалните услуги в Европа се сблъсква с нарастваща нужда от грижи и подкрепа, тъй като търсенето на качествени социални услуги непрекъснато се увеличава. Фондовете на ЕС предлагат възможности за финансиране на проекти в сферата на социалните услуги, но достъпът до тях и...

Изминаха шест месеца от официалното начало на проекта Helpdesk. Основната цел на Helpdesk е да подпомогне социалните услуги за по-лесен достъп и по-добро използване на средствата на ЕС и да помогне на управляващите органи да използват средствата на ЕС за финансиране на...

На 1 май проектът Helpdesk стартира официално. Helpdesk е двугодишен проект, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да финансира изграждането на помощен център за социални услуги. Предложеният Helpdesk ще има два основни приоритета:...

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK
Преминаване към съдържанието