HELPDESK Logo

Seneste nyheder

The further implementation of the European Pillar of Social Rights is one of the priorities of the Belgian Presidency of the Council of the EU. During the high-level Conference in La Hulpe on 15 and 16 April 2024, policymakers aim…

Den sociale servicesektor i Europa står over for et voksende behov for pleje og støtte, da efterspørgslen efter sociale ydelser af høj kvalitet konstant stiger. EU's fonde giver mulighed for at finansiere projekter inden for det sociale område, men adgang og...

Der er gået seks måneder, siden Helpdesk-projektet officielt startede. Hovedformålet med Helpdesk er at hjælpe sociale tjenester med at få lettere adgang til og bedre udnytte EU-midler og at hjælpe forvaltningsmyndighederne med at bruge EU-midler til at finansiere...

Den 1. maj startede Helpdesk-projektet officielt. Helpdesk er et 2-årigt projekt, der finansieres af EU, og som har til formål at finansiere byggestenene til en helpdesk for sociale tjenester. Den foreslåede Helpdesk vil have to hovedprioriteter:...

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK
Spring til indhold