Jaunākās ziņas

Sociālo pakalpojumu nozarē Eiropā pieaug vajadzība pēc aprūpes un atbalsta, jo pieprasījums pēc kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem pastāvīgi palielinās. ES fondi piedāvā iespējas finansēt projektus sociālo pakalpojumu jomā, taču piekļuve un...

Ir pagājuši seši mēneši, kopš palīdzības dienesta projekta oficiālā uzsākšana. Palīdzības dienesta galvenais mērķis ir palīdzēt sociālajiem dienestiem vieglāk piekļūt ES līdzekļiem un labāk tos izmantot, kā arī palīdzēt vadošajām iestādēm izmantot ES līdzekļus, lai finansētu...

1. maijā oficiāli tika uzsākts palīdzības dienesta projekts. Palīdzības dienests ir Eiropas Savienības finansēts divu gadu projekts, kura mērķis ir finansēt Sociālo pakalpojumu palīdzības dienesta pamatus. Ierosinātajam palīdzības dienestam būs divas galvenās prioritātes:...

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK