Nejnovější zprávy

Odvětví sociálních služeb v Evropě se potýká s rostoucí potřebou péče a podpory, protože poptávka po kvalitních sociálních službách neustále roste. Fondy EU nabízejí možnosti financování projektů v oblasti sociálních služeb, ale přístup k nim a jejich...

Od oficiálního zahájení projektu Helpdesk uplynulo šest měsíců. Hlavním cílem Helpdesku je podpořit sociální služby, aby mohly snadněji získat a lépe využívat finanční prostředky EU, a pomoci řídicím orgánům využívat finanční prostředky EU k financování...

1. května byl oficiálně zahájen projekt Helpdesk. Helpdesk je dvouletý projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je financovat stavební kameny pro Helpdesk sociálních služeb. Navrhovaný Helpdesk bude mít dvě hlavní priority:...

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK