HELPDESK: Po šesti měsících - jak jsme na tom teď?

Od oficiálního zahájení projektu Helpdesk uplynulo šest měsíců.

Hlavním cílem Helpdesku je podpořit sociální služby, aby mohly snadněji získat a lépe využívat finanční prostředky EU, a pomoci řídicím orgánům využívat finanční prostředky EU k financování kvalitních intervencí v oblasti sociálních služeb.

Nyní byly realizovány první aktivity a začínají se projevovat první výsledky.

V prvních měsících projektu jsme se zaměřili na shromažďování důkazů, které budou mít zásadní význam pro přípravu budoucích výstupů projektu. Za tímto účelem byly provedeny dva průzkumy - jeden pro sociální služby a druhý pro řídicí orgány - s cílem získat lepší přehled o překážkách a problémech, které brání využívání finančních prostředků EU v sociálních službách. Na průzkum jsme obdrželi odpovědi od 357 sociálních služeb a 75 řídicích orgánů.

Kromě toho se v říjnu a listopadu koná deset národních akcí v deseti různých členských státech EU (Belgie, Španělsko, Itálie, Irsko, Rakousko, Švédsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika a Španělsko). Během těchto akcí se sejdou zástupci sociálních služeb, řídicích orgánů, zástupců EU a zprostředkujících subjektů, aby společně diskutovali o překážkách, výzvách, ale také o osvědčených postupech v souvislosti s přístupem k finančním prostředkům EU a jejich využíváním.

Kromě toho byla 20. října v Bruselu uspořádána zahajovací akce, na níž byl projekt představen zájemcům. Evropská komise, partneři projektu, zprostředkující subjekt a řídicí orgán se sešli, aby diskutovali o potenciálu projektu zaplnit mezery, pokud jde o budování znalostí a kapacit, zjednodušení fondů EU a politické poradenství. Některé klíčové body, v nichž může projekt přinést změnu, jsou následující:

  • Budování kapacit sociálních služeb: Jaké fondy EU existují, jak se k nim dostat, jak napsat projektovou žádost a jak projekt řídit?
  • Hledání řešení k překonání byrokratické zátěže: jaké nástroje mohou usnadnit podávání žádostí o finanční prostředky EU a vytvořit příznivé prostředí, například zjednodušené možnosti nákladů a šablony žádostí? 
  • poskytnout řídícím orgánům a sociálním službám vodítko pro výběr projektů, které lze financovat z fondů EU a které mají největší sociální dopad.

Partneři projektu mezitím pracovali na vytvoření těchto webových stránek, které budou hlavní platformou pro všechny výstupy projektu. V následujících měsících budou přibývat další a další sekce a zdroje, takže zůstaňte s námi! Nezapomeňte se také podívat na stránku podpory Helpdesk, kde můžete položit dotaz týkající se přístupu k financování z fondů EU. Tým Helpdesku se pokusí co nejlépe odpovědět na vaši otázku nebo vás nasměrovat správným směrem. 

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK