Fondy EU

Fondy EU

ESF a EFRR
Přečtěte si více

Otevřené výzvy

Hovory rozdělené podle typu fondu a tématu
Přečtěte si více

Profily zemí

Fondy EU ve vaší zemi
Přečtěte si více

Otevřené výzvy

Program jednotného trhu (COSME): Evropské mise sociální ekonomiky pro odolnost Společenství

Termín: 7. prosince 2023

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je usnadnit hospodářské a environmentální změny v odvětví sociální ekonomiky, zejména ve venkovských regionech. Podporuje subjekty sociální ekonomiky při rozvoji inovativních a udržitelných postupů, které podpoří růst venkova, zvýší konkurenceschopnost a přispějí k dvojímu přechodu k udržitelnějšímu hospodářství podporujícímu začlenění. Zaměřuje se na oblasti, jako jsou ekologické inovace, ekologický a digitální přechod, udržitelné zemědělství, vzdělávání a odborná příprava nezaměstnaných a zlepšování kvality života.

Přečtěte si více

ESF+ EaSI Strand: Sociální inovace v boji proti bezdomovectví

Termín: 14. prosince 2023

Cílem této iniciativy je podpořit kreativní projekty a/nebo politická opatření zaměřená na řešení problémů bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Některá z těchto opatření se mohou týkat preventivních strategií, přístupu k bydlení, včetně přístupů vedených bydlením, a podpůrných služeb, jakož i budování kapacit místních zúčastněných stran zapojených do prevence a boje proti bezdomovectví.

Přečtěte si více

Program EU4 v oblasti zdraví - Prevence neinfekčních onemocnění v oblasti demence a dalších neurologických poruch

Termín: 17. října 2023

Aktivity se budou týkat prevence a péče o demenci a další neurologické poruchy. Budou zahrnovat realizaci projektů, do nichž budou zapojeny organizace občanské společnosti, na podporu orgánů členských států při provádění komplexních politik v oblasti veřejného zdraví, rozvoj a přenos osvědčených postupů, vypracování pokynů v oblasti veřejného zdraví, přípravu a zavádění inovativních přístupů a projektů podporujících cestu pacientů...

Přečtěte si více

ESF+ Belgie - Program FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Termín: 25. srpna 2023

Program FSE+ Wallonie-Bruxelles vypisuje žádost o doplňkové projekty pro akce, které se týkají těchto témat: vzdělávání, formace, orientace, začlenění do zaměstnání slabých skupin obyvatelstva, deinstitucionalizace osob v situaci postižení a ztráty samostatnosti.

Přečtěte si více

Fondy EU ve vaší zemi

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Koordinátor projektu

EASPD
Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Koordinátor projektu

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK