Iniciativa Sociální inovace Plus (SI+): Národní kompetenční centra pro sociální inovace

Uzávěrka:  30. listopadu - 17:00 bruselského času

 

Tato výzva nabízí příležitost budovat a upevňovat kapacitu národních kompetenčních center pro sociální inovace (NCC).. Cílem je řešit některé problémy, které jsou pro sociální inovace charakteristické, jako je omezený rozsah, financování, koordinace, odborná podpora, možnosti spolupráce a zviditelnění.

S odhadovaným rozpočtem 8 milionů EUR bude financováno 6-8 nadnárodních projektů vzájemného učení zaměřených na: profesionalizaci a další rozvoj národních kontaktních center a na vytváření národních kontaktních center v členských státech, kde dosud nebyla vytvořena.

 


Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK