Program EU4 Zdraví - Prevence neinfekčních onemocnění v oblasti duševního zdraví, včetně opatření na podporu zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou migranti, uprchlíci, Romové a vysídlené osoby z Ukrajiny.

Uzávěrka:  17. října - 17:00:00 bruselského času

 

Cílem je podpora duševního zdraví a prevence a řešení problémů duševního zdraví.. Činnosti budou zahrnovat provádění projekty zahrnující organizace občanské společnosti podporovat orgány členských států při provádění komplexních politik veřejného zdraví v oblasti duševního zdraví, rozvoji a přenosu osvědčených postupů, vypracování pokynů pro veřejné zdraví, přípravě a zavádění inovativních přístupů a projektů na podporu cest pacientů a zahájení cílených projektů na podporu duševního zdraví. zranitelné skupiny.

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK