HELPDESK Logo

ES4 Veselības programma - Neinfekcijas slimību profilakse garīgās veselības jomā, tostarp pasākumi, kas atbalsta neaizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, migrantus, bēgļus, romus un pārvietotās personas no Ukrainas.

Termiņš:  17. oktobris - 17:00:00 Briseles laiks

 

Mērķis ir garīgās veselības veicināšana un garīgās veselības problēmu profilakse un pārvaldība.. Darbības ietvers šādu pasākumu īstenošanu projekti, kuros iesaistītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. atbalstīt dalībvalstu iestādes visaptverošas sabiedrības veselības politikas īstenošanā garīgās veselības jomā, labākās prakses izstrādē un nodošanā, sabiedrības veselības vadlīniju izstrādē, inovatīvu pieeju un projektu sagatavošanā un ieviešanā, lai atbalstītu pacientu veselības aprūpi, kā arī mērķtiecīgu projektu uzsākšanā, lai atbalstītu. neaizsargātām grupām.

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK
Pāriet uz saturu