HELPDESK Logo

Hälsoprogrammet EU4 - Förebyggande av icke smittsamma sjukdomar inom området psykisk hälsa, inklusive åtgärder till stöd för utsatta befolkningsgrupper, såsom migranter, flyktingar, romer och fördrivna personer från Ukraina

Sista ansökningsdag:  17 oktober - 17:00:00 Brysseltid

 

Målet är att Främjande av psykisk hälsa samt förebyggande och hantering av psykiska hälsoproblem.. Verksamheten kommer att omfatta genomförandet av Projekt som inbegriper organisationer i det civila samhället. Att stödja medlemsstaternas myndigheter i genomförandet av övergripande folkhälsopolitik på området psykisk hälsa, utveckling och överföring av bästa praxis, utveckling av folkhälsoriktlinjer, förberedelse och införande av innovativa metoder och projekt som stöder patientvägar samt lansering av riktade projekt för att stödja sårbara grupper.

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK
Hoppa till innehåll