EU4 terviseprogramm - NCDde ennetamine vaimse tervise valdkonnas, sealhulgas meetmed haavatavate elanikkonnarühmade, näiteks sisserändajate, pagulaste, romade ja Ukrainast ümberasustatud inimeste toetamiseks.

Tähtaeg:  17. oktoober - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

 

Eesmärk on vaimse tervise edendamine ning vaimse tervise probleemide ennetamine ja ohjamine. Tegevus hõlmab järgmiste meetmete rakendamist kodanikuühiskonna organisatsioone hõlmavad projektid toetada liikmesriikide ametiasutusi tervikliku rahvatervise poliitika rakendamisel vaimse tervise valdkonnas, parimate tavade väljatöötamisel ja edasiandmisel, rahvatervise suuniste väljatöötamisel, uuenduslike lähenemisviiside ja patsientide ravi toetavate projektide ettevalmistamisel ja kasutuselevõtmisel ning sihtotstarbeliste projektide käivitamisel, et toetada haavatavad rühmad.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK