HELPDESK Logo

EU4 Gezondheidsprogramma - Preventie van NCD's op het gebied van geestelijke gezondheid, waaronder acties ter ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals migranten, vluchtelingen, Roma en ontheemden uit Oekraïne

Deadline:  17 oktober - 17:00:00 Brusselse tijd

 

Het doel is de bevordering van de geestelijke gezondheid en preventie en beheer van geestelijke gezondheidsproblemen. De activiteiten omvatten de implementatie van projecten waarbij maatschappelijke organisaties betrokken zijn de autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van een alomvattend volksgezondheidsbeleid op het gebied van de geestelijke gezondheid, de ontwikkeling en overdracht van beste praktijken, de ontwikkeling van richtsnoeren voor de volksgezondheid, de voorbereiding en uitvoering van innovatieve benaderingen en projecten ter ondersteuning van patiëntentrajecten, en het opzetten van gerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare groepen.

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

HELPDESK Ondersteuning

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.
Copyright ©2022 HELPDESK
Ga naar de inhoud