HELPDESK Logo

Program EÚ4 Zdravie - Prevencia neinfekčných ochorení v oblasti duševného zdravia vrátane opatrení na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú migranti, utečenci, Rómovia a vysídlené osoby z Ukrajiny

Termín uzávierky:  17. októbra - 17:00:00 bruselského času

 

Cieľom je podpora duševného zdravia a prevencia a riešenie problémov duševného zdravia.. Činnosti budú zahŕňať implementáciu projekty zahŕňajúce organizácie občianskej spoločnosti podporovať orgány členských štátov pri realizácii komplexných politík verejného zdravia v oblasti duševného zdravia, rozvoji a prenose osvedčených postupov, vypracovaní usmernení v oblasti verejného zdravia, príprave a zavádzaní inovatívnych prístupov a projektov na podporu ciest pacientov a začatí cielených projektov na podporu zraniteľné skupiny.

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah