HELPDESK Logo

EU4-terveysohjelma - Kansanterveyssairauksien ehkäisy mielenterveyden alalla, mukaan luettuina toimet, joilla tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten maahanmuuttajia, pakolaisia, romaneja ja Ukrainasta siirtymään joutuneita henkilöitä.

Määräaika:  17. lokakuuta - 17:00:00 Brysselin aikaa

 

Tavoitteena on mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveysongelmien ehkäisy ja hoito.. Toimiin kuuluu seuraavien toimien toteuttaminen hankkeet, joissa on mukana kansalaisyhteiskunnan organisaatioita tukea jäsenvaltioiden viranomaisia kattavien kansanterveyspolitiikkojen toteuttamisessa mielenterveyden alalla, parhaiden käytäntöjen kehittämisessä ja siirtämisessä, kansanterveyden suuntaviivojen laatimisessa, innovatiivisten lähestymistapojen ja potilaspolkuja tukevien hankkeiden valmistelussa ja käyttöönotossa sekä kohdennettujen hankkeiden käynnistämisessä tukemaan seuraavia asioita haavoittuvat ryhmät.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK
Siirry sisältöön