EU4 Health Programme - Forebyggelse af NCD inden for mental sundhed, herunder tiltag til støtte for sårbare befolkningsgrupper som migranter, flygtninge, romaer og fordrevne fra Ukraine.

Frist:  17. oktober - 17:00:00 Bruxelles-tid

 

Målet er fremme af mental sundhed og forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsproblemer. Aktiviteterne vil omfatte implementering af projekter, der involverer civilsamfundsorganisationer at støtte medlemsstaternes myndigheder i gennemførelsen af omfattende folkesundhedspolitikker inden for mental sundhed, udvikling og overførsel af bedste praksis, udvikling af folkesundhedsretningslinjer, forberedelse og udrulning af innovative tilgange og projekter, der støtter patientforløb, og lancering af målrettede projekter for at støtte sårbare grupper.

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK