HELPDESK Logo

EU-fonde

EU-fonde

ESF og EFRU
Læs mere

Åbne indkaldelser

Opkald fordelt efter fondstype og emne
Læs mere

Landeprofiler

EU-midler i dit land
Læs mere

Åbne indkaldelser

Program for det indre marked (COSME): Europæiske socialøkonomiske missioner for samfundets modstandsdygtighed

Deadline: 7. december 2023

Denne indkaldelse af forslag har til formål at fremme økonomiske og miljømæssige forandringer inden for den socialøkonomiske sektor, især i landdistrikterne. Den støtter socialøkonomiske aktører i at udvikle innovative og bæredygtige praksisser, der vil øge væksten i landdistrikterne, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til den dobbelte overgang til en mere bæredygtig og inkluderende økonomi. Det fokuserer på områder som økologisk innovation, grøn og digital omstilling, bæredygtigt landbrug, uddannelse og træning for arbejdsløse og forbedringer af livskvaliteten.

Læs mere

ESF+ EaSI-område: Sociale innovationspraksisser til bekæmpelse af hjemløshed

Deadline: 14. december 2023

Dette initiativ søger at støtte kreative projekter og/eller politiske tiltag, der har til formål at tackle udfordringerne med hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet. Nogle af disse tiltag kan dreje sig om forebyggelsesstrategier, adgang til boliger, herunder boligstyrede tilgange og understøttende tjenester, samt opbygning af kapaciteten hos lokale interessenter, der er involveret i forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed.

Læs mere

EU4 Sundhedsprogram - Forebyggelse af NCD'er inden for demens og andre neurologiske lidelser

Deadline: 17. oktober 2023

Aktiviteterne vil dække forebyggelse og pleje af demens og andre neurologiske lidelser. De vil omfatte gennemførelse af projekter, der involverer civilsamfundsorganisationer for at støtte medlemsstaternes myndigheder i at gennemføre omfattende folkesundhedspolitikker, udvikling og overførsel af bedste praksis, udvikling af folkesundhedsretningslinjer, forberedelse og udrulning af innovative tilgange og projekter, der støtter patientforløb...

Læs mere

ESF+ Belgien - Program FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Deadline: 25. august 2023

Le Programme FSE+ Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets complémentaire pour les actions couvrant les thématiques suivantes: éducation, formation, orientation insertion à l'emploi des publics fragilisés désinstituionalisation des personnes en situation d'handicap et en perte d'autonomie.

Læs mere

CERV-programmet: Borgernes engagement og deltagelse

Deadline: 5. september 2023

De forventede virkninger er: Øge borgernes bevidsthed om rettigheder og EU-værdier og øge deres engagement i samfundet og med EU; Gøre det muligt for folk at uddybe deres viden om EU's institutioner og politikker og bedre forstå EU's resultater og fordele; ...

Læs mere

EU-midler i dit land

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK
Spring til indhold