Horizon Europe-programmet: Sociale ydelser: økonomisk og socialt afkast og merværdi

Frist: 7 Februar 2024 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Projekterne skal bidrage til: Velbegrundet dokumentation for det sociale og økonomiske afkast af sociale tjenester; Forbedret forståelse af de kanaler, hvorigennem sociale tjenester kan fremme og fremskynde en retfærdig grøn og digital omstilling; Identifikation og brug af den bedste metode til at indfange og måle merværdien af leveringen af sociale tjenester i forskellige geografiske områder.

 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK