Programm "Horisont Euroopa": Sotsiaalteenused: majanduslik ja sotsiaalne tulu ja lisandväärtus

Tähtaeg: 7 veebruar 2024 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Projektid peaksid aitama kaasa: Sotsiaalteenuste sotsiaalset ja majanduslikku tulu käsitlevad põhjendatud tõendid; parem arusaam kanalitest, mille kaudu sotsiaalteenused võivad soodustada ja kiirendada õiglast rohelist ja digitaalset üleminekut; parima metoodika kindlaksmääramine ja kasutamine sotsiaalteenuste osutamise lisaväärtuse kogumiseks ja mõõtmiseks erinevates geograafilistes piirkondades.

 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK