HELPDESK Logo

ELi fondid

ELi fondid

ESF ja ERF
Loe edasi

Avatud üleskutsed

Kõned, mis on jaotatud fondi liigi ja teema järgi
Loe edasi

Riikide profiilid

ELi vahendid teie riigis
Loe edasi

Avatud kõned

Ühtse turu programm (COSME): Euroopa sotsiaalmajanduse missioonid ühenduse vastupanuvõime tagamiseks

Tähtaeg: 7. detsember 2023

Käesoleva konkursikutse eesmärk on hõlbustada majanduslikke ja keskkonnaalaseid muutusi sotsiaalmajandussektoris, eriti maapiirkondades. Sellega toetatakse sotsiaalmajanduses osalejaid uuenduslike ja jätkusuutlike tavade väljatöötamisel, mis soodustavad majanduskasvu, suurendavad konkurentsivõimet ja aitavad kaasa kahekordsele üleminekule jätkusuutlikumale ja kaasavamale majandusele. See keskendub sellistele valdkondadele nagu ökoloogiline innovatsioon, roheline ja digitaalne üleminek, säästev põllumajandus, töötute haridus ja koolitus ning elukvaliteedi parandamine.

Loe edasi

ESF+ EaSI tegevussuund: Sotsiaalse innovatsiooni tavad kodutuse vastu võitlemiseks

Tähtaeg: 14. detsember 2023

Selle algatuse eesmärk on toetada loomingulisi projekte ja/või poliitikameetmeid, mille eesmärk on lahendada kodutuse ja eluasemete tõrjutuse probleeme. Mõned neist meetmetest võivad keskenduda ennetusstrateegiatele, eluasemele juurdepääsule, sealhulgas eluasemepõhistele lähenemisviisidele ja teenuste osutamise võimaldamisele, samuti kodutuse ennetamises ja selle vastu võitlemises osalevate kohalike sidusrühmade suutlikkuse suurendamisele.

Loe edasi

Terviseprogramm EU4 - NCDde ennetamine dementsuse ja muude neuroloogiliste haiguste valdkonnas

Tähtaeg: 17. oktoober 2023

Tegevused hõlmavad dementsuse ja muude neuroloogiliste häirete ennetamist ja hooldust. Need hõlmavad kodanikuühiskonna organisatsioone kaasavate projektide rakendamist, et toetada liikmesriikide ametiasutusi tervikliku rahvatervise poliitika rakendamisel, parimate tavade väljatöötamist ja edasiandmist, rahvatervise suuniste väljatöötamist, uuenduslike lähenemisviiside ja patsientide ravi toetavate projektide ettevalmistamist ja juurutamist....

Loe edasi

CERVi programm: Kodanike kaasamine ja osalemine

Tähtaeg: 5. september 2023

Oodatavad mõjud on järgmised: Kodanike teadlikkuse suurendamine õigustest ja ELi väärtustest ning nende osaluse suurendamine ühiskonnas ja ELis; võimaldada inimestel süvendada oma teadmisi ELi institutsioonidest ja poliitikast ning mõista paremini ELi saavutusi ja eeliseid; ...

Loe edasi

ELi vahendid teie riigis

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK
Skip to content