Programm "Horisont Euroopa": Sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise identiteedi ning ühtekuuluvustunde ja demokraatia vastastikune seos.

Tähtaeg: 7 veebruar 2024 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Projektid peaksid aitama kaasa järgmiste oodatavate tulemuste saavutamisele: anda põhjalik analüüs sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise identiteedi, ühtekuuluvustunde ja rühmaga samastumise ning demokraatia vaheliste seoste kohta; koostada tulemuste põhjal poliitikasoovitused negatiivsete suundumuste (diskrimineerimine, marginaliseerimine ja võõrandumine) käsitlemiseks, ennetamiseks ja korrigeerimiseks; arendada kriitilist arusaama sellest, kuidas sotsiaalse, kultuurilise ja poliitilise osalemise protsessid võivad aidata kaasa ühtekuuluvustunde edasisele edendamisele.

 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK